Dr. Dyt. Nazan ERENOĞLU SON
Dr. Dyt. Nazan ERENOĞLU SON

İsim Soyadı: NAZAN ERENOĞLU SON

E-Posta: nazanson@ogu.edu.tr             

Doğum Tarihi: 05.05.1969

Doğum Yeri: Muş

Medeni Durum: Evli, 2 çocuklu         

Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp Tarihi ve Etik  A.B.D.

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Konya Sosyal Bilimler, İnsan Kaynakları ve Yönetim Organizasyon

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Ankara Beslenme ve Diyet Bölümü

Yabancı Dil: İngilizce

Toplam iş Tecrübesi: 21 yıl                         

İş (devam eden): ESOGUTFH Mut. Koor.  Eskişehir.

YAYINLARI

A – 1 (SCI YAYIN LİSTESİ)

Son O, Efe B, Son NE, Akalin A, Kebapçi N. Investigation on carbohydrate counting method in type 1 diabetic patients. Biomed Res Int. 2014;2014:176564. doi: 10.1155/2014/176564. Epub 2014 Aug 17.

Bilge U1Unluoglu ISon NKeskin AKorkut YUnalacak M. Occupational allergic diseases in kitchen and health care workers: an underestimated health issue. Biomed Res Int. 2013;2013:285420. doi: 10.1155/2013/285420. Epub 2013 Nov 11.

Ayranci U1Erenoglu NSon O. Eating habits, lifestyle factors, and body weight status among Turkish private educational institution students. Nutrition. 2010 Jul-Aug;26(7-8):772-8. doi: 10.1016/j.nut.2009.07.007. Epub 2009 Nov 14.

Ayranci U, Son N, Son O. Prevalence of nonvitamin, nonmineral supplement    usage among students in a Turkish university. BMC Public Health. 2005 May 16;5:47.

A – 2 (YAYIN LİSTESİ)

Son NE., ADVENTURE OF WOMAN BODY (FROM 1750 TILL THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE WITH EXAMPLES), Unique Journal of Ayurvedic and Herbal Medicines, 03 (01), Jan-Feb 2015.

Son N. E. BREAD, FROM PAST TO THE PRESENT AND THE DİSCUSSİON OF BREAD ON A WORK FROM ONE OF THE OTTOMAN PHYSİCİANS HACI PAŞA WHİCH CALLED  “MÜNTAHAB-I ŞİFA (CHOİCE CURE)”.  IAMJ: Volume 2; Issue 2; Mar - Apr 2014, 193-198. (Review Article).

Ugur Bilge, Nazan Son, Ahmet Keskin. Effects of Occupational Noise Pollution on Kitchen Workers. An Underestimated Environmental Health Issue. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, Vol 1 2013.

Nazan Erenoglu1, Unal Ayranci2*, Osman Son3. Eating habits and lifestyle in a group Turkish primary education children. Vol.5, No.3, 486-495 (2013) Health  http://dx.doi.org/10.4236/health.2013.53067.

Erenoglu N1Ayranci USon O. Eating habits reported by secondary school students in a city of west Turkey. Eat Behav. 2006 Nov;7(4):348-54.

A – 3 (YAYIN LİSTESİ)

*Son O, **Son N, ***Temiz G, *Akalın A,* Kebapcı N, *Efe B. Effect of Dietary in the  Treatment of Obesity. Diabet Bilimi, Temmuz 2005, cilt:3, sayı:5, s. 163-165.

*Son O, **Son N,  *Akalın A. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Sosyal Durumlarının Obezite Prevelansına Etkisi. Endokrinolojide Yönelişler. Aralık  2005, cilt:14, sayı:6, s. 180-182.

A – 4 (YAYIN LİSTESİ)

Nazan Erenoğlu Son. Beden hakkında güncel tartışmalar. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Mayıs, 2014, s. 7.

1Nazan Eenoğlu Son, 2Osman Son. Diabetin Tarihi. Tıp Tarihi Dergisi, Ocak, 2015, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin kabul yazısı makalenin ekinde yer almaktadır.

Son N, Son O. Geriatride Beslenme Yaklaşımları. Diabet Bilimi. Mart, 2005, cilt:3, sayı:2, s. 64-66.

Son N, Son O. OGÜTF Diyet Polikliniğine Müracat Eden Obez Hastaların Değerlendirilmesi. Diabet Bilimi. Mayıs, 2005, cilt:3, sayı:3, s. 94-66.

Son O, Akalın A, Son N, Efe B. Obez Kadın Hastaların Beslenme Davranışının Değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler. Aralık 2005, cilt:14, sayı:6, s. 177-179.

Son N, Son O, Akalın A, Efe B.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastane Personelinin  Obezite Prevalansı. Diabet Bilimi. Mart, 2005, cilt:3, sayı:2, s. 57-59.

Son O, Son N. Diyabetes Mellitus’un Tedavisinde Karbonhidrat Sayım Yönteminin Kullanımı. Diabet  Bilimi.  2007, cilt:5, sayı:4, s. 112-144.

Son O, Son N. Bakış Açısı, Diyabetes Mellitus’un Tedavisinde Karbonhidrat Sayım Yönteminin Kullanımı. Folia. Ağustos,  2007, cilt:7, sayı:3, s. 18-25.

B – 1 (YAYIN LİSTESİ)

Nazan Erenoğlu Son. Geçmişten Günümüze Değişen Kadın Bedeni. 2. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir. Eskam.

Nazan Erenoğlu. Ekmeğin Tarihi ve Hekim Hacı paşa’nın    “Müntahab-ı Şifa” Eserinde Ekmek Bahsi. Lokman Hekim Journal 2013, Supplement VIII Lokman Hekim Days 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep.

Nazan Erenoğlu Son. Obezite ve Kadın. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 6-8 Mart 2012, Eskişehir. Eskam.

Nazan Erenoğlu Son. Obezite Kaygı Nedeni mi? 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu. 23- 26 Eylül 2014, Van.

Nazan Erenoğlu Son. Osmanlı Saraylarında Mutfak Kültürü. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi. 23- 26 Eylül 2014, Van.

B – 2 (YAYIN LİSTESİ)

U Bilge, I Unluoglu, N Son, A Keskin, Y Korkur Turmer. Frequencies of allergic symptoms and cigarette smoking in health care staff and general population. Providing health is allergic. Wonca 2013 Prague, 20th World Conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic.

Son N, Son O. OGÜTF Diyet Polikliniği Müracaat Eden Obez Hastaların Değerlendirilmesi. 4. Medical Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 10-12 Aralık 2004, Grand Yazıcı Otel, Uludağ.

Son N, Son O, Akalın A, Kebapcı N,  Efe B.  Diyabetik Normotansif Hastalarda ACE İnhibitörlerinin Micro albuminüri ve CRP Düzeylerine Etkisi. 41. Ulusal Diyabet kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Antalya.

C – 2 (YAYIN LİSTESİ)

Son NE, Son O, Anadolu Yemekleri ve Karbonhidrat Sayımı, Yelken Ajans, 5. Baskı, ISBN:978-605-86462-0-9, İstanbul, 2012.

Son NE, Son O, Karbonhidrat Sayımı El Kitapçığı, Eskişehir, 2009.

Son NE, Son O, Karbonhidrat Sayım Yöntemi Uygulamasında Türk Mutfağı ve Damak Tadı. Yelken Asileller LŞ, 3. Baskı, ISBN:978-975-98014-5-8, İzmir, 2007.

Son NE, Son O, Karbonhidrat Sayım Yöntemi Uygulamasında Türk Mutfağı ve Damak Tadı. Yelken Asileller LŞ, 2. Baskı, ISBN:978-975-98014-3-4, İzmir, 2006.

Son NE, Son O, Karbonhidrat Sayım Yöntemi Uygulamasında Türk Mutfağı ve Damak Tadı. Yelken Asileller LŞ, 1. Baskı, ISBN:978-975-98014-1-8, İzmir, 2005.

B – 6 (YAYIN LİSTESİ)

Son O, Son N, Akalın A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve sosyal durumlarının obezite prevalansına etkisi. Obezite Kongresi. 7-11 Nisan 2004, Denizli.

Son O, Son N, Akalın A, Efe B. Eskişehir OGÜTF Hastane personelinin obezite prevalansı.3. Ulusal  Obezite Kongresi. 18-20 Mayıs, 2004, Antalya. 

Son O, Son N, Akalın A. Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin makro besin tüketimlerinin değerlendirilmesi. 41. Ulusal  Diyabet  Kongresi. 11-15 Mayıs, 2005, Antalya.

Bilge U, Son O, Son N. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde obezite taraması. 41. Ulusal  Diyabet  Kongresi. 11-15 Mayıs, 2005, Antalya. 

Son O, Son N, Akalın A, Efe B. Obez hastaların beslenme davranışlarının değerlendirilmesi. 41. Ulusal  Diyabet  Kongresi. 11-15 Mayıs, 2005, Antalya.

Son N, Elçioğlu B, Aladağ D, Çiçekel F, Son O. Ergenlerde Obezite. 41. Ulusal  Diyabet  Kongresi. 11-15 Mayıs, 2005, Antalya. 

Son N, Son O. Bir grup anasınıfı ve ilkokul öğrencisinin BKİ’leri ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi.  41. Ulusal  Diyabet  Kongresi. 11-15 Mayıs, 2005, Antalya. 

Son O, Son N, Kebapcı N, Akalın A,  Efe B.  Konsültasyon istenen diabetik hastaların değerlendirilmesi. 4. Medical Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 10-12 Aralık 2004, Grand Yazıcı Otel, Uludağ.

Son O, Son N, Temiz G, Akalın A, Kebapcı N, Efe B. Obezite tedavisinde diyetsel lif içeriğinin kilo verme üzerine etkisi. 4. Medical Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 10-12 Aralık 2004, Grand Yazıcı Otel, Uludağ.

Son N. Toplu beslenme hizmeti veren bir kurumda yemek hizmeti kalitesinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal  Obezite Kongresi. 18-20 Mayıs, 2004, Antalya.

Erenoğlu N, Ayrancı Ü, Son O, Dursun FE. Bir grup ilkokul öğrencisinin yeme alışkanlıkları ve yaşam biçimiyle ilgili olarak obezitenin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Antalya.

Ayrancı Ü, Erenoğlu N, Son O. Bir özel eğitim kurumu öğrencilerinde yeme alışkanlıkları ve yaşam biçimi ve vücut ağırlığı. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Antalya.

Son O, Efe B, Son N, Kebapcı N, Akalın A. Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda karbohidrat sayım yönteminin irdelenmesi. 42. Ulusal Diyabet Kongresi. 10-14 Mayıs, 2006, Antalya. 

I – 2 AKTİVİTELER

PREMİSE 2 Turkey Team görev alma.

ESOYBEM görev alma.

L-7 AKTİVİTELER

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Konuşmacı.

XII. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ 25-28 EKİM 2007, Konuşmacı.

6.ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ CEMİYETİ KONGRESİ, 2014, Van, Oturum Başkanlığı.