Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
4.03.2015

18-24 Mart 2015 Ulusal Yaşlılık Haftası etkinliği olarak ESOYBEM tarafından düzenlenen Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 20 Mart 2015 Saat 09:00-17:00 saatleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda (İİBF) yapılacaktır. 

 

GERİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

PROGRAM

09.00-09.30   Açılış Konuşmaları

09.30-10.30   Geriatriye Genel Bakış

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema USLU

Ülkemizde ve Dünyada Geriatrik Durum

Dr. Yavuz Selim KÜÇÜK (Eskişehir İl Halk Sağlığı Md Adına Md Yrd.)

Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma

Prof. Dr. Nuran AKDEMİR  (Yaşlılık Platformu Bşk)

Yaşlılık ve Sosyal Hizmetler (Türkiyede Yaşlılara Sunulan Bakım Hizmetleri)

Dr. Muhammet KAHRAMAN (Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar Md Adına Safiye Gönül Bayar Huzurevi Md)

10.30-10.50   Kahve arası

10.50-11.50    Geriatrik Bireyde Özel Durumlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Baki ADAPINAR, Yrd. Doç. Dr. Suzan ŞAYLISOY

Yaşlanma ve Bellek

Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK (ESOYBEM Müdürü)

Yaşlı ve Kronik Hastalıklar

Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ

İç Hastalıklar Boyutuyla Yaşlı

Yrd. Doç. Dr. Pınar YILDIZ

11.50-12.30  Geriatrik Bireyin İzlemi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh YÜCEL, Psk. Özlem AKARSU

Geriatrik  Bakım

Doç. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Geriatride Nutrisyon

Dyt.Dr. Nazan ERENOĞLU SON

12.30-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.30  Geriatride Sık Görülen Sorunlara Yaklaşım 

Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Tansel KORKMAZ, Uzm. Dr. Rabia AY

Geriatride Bilişsel Normallik

Prof. Dr. Öget ÖKTEM

Geriatrik Bireyde Sık görülen Psikolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Çınar YENİLMEZ

Geriatrik Bireyde Sık görülen Hukuki ve Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Av. Çiğdem SÜLÜKOĞLU

14.30-14.50   Kahve arası

14.50-15.30   Geriatride Fizyoterapi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU, Uzm. Barış YAŞAR

Kırılgan Yaşlıda Fizyoterapi

Prof. Dr. Nuray KIRDI

Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAVLAK

15.30-16.10   Geriatride Ergonomi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin DEMİRTAŞ 

Yaşlı, Ulaşılabilirlik ve  Ergonomi

Prof. Dr. Velittin KALINKARA

Yaşlılara Yönelik Ev ve Çevre Düzenlemeleri

Yrd. Doç. Dr. Hakan UYSAL

16.10-16.15  Kapanış Konuşması

DÜZENLEME

ESOYBEM (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Merkezi)