Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN
Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Doç. Dr. Güler BALCI  ALPARSLAN, Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD da lisansüstü eğitim sırasında ve sonrasında geriatri/geriatrik bakımı (Yaşlı/yaşlı bakımı) ile  ilgili eğitimler almış ve bu konuda çok sayıda makaleler yayımlamıştır.  Ayrıca 2006 yılında İtalya’ da geriatri servisinde ve Alzheimer Gündüzlü Bakım Evinde gözlem/staj yapmıştır.  Halen kendisi yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde Geriatri Hemşireliği, Aktif Yaşlanma ve Geriatrik Bakım gibi dersleri vermektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Merkezi kurucu üyesi olarak görev yapmış ve halen merkezde aktif görev yapmaktadır. Doç. Dr. Güler BALCI  ALPARSLAN, Yaşlılık Platformu Eskişehir il temsilcisidir. Akademik Geriatri Dergisinde görevleri bulunmakta ve Akademik Geriatri, Geriatri Hemşireliği ve Alzheimer Derneği derneklerinin üyesidir. Yaşlılıkla ilgili projelerde görev almış ve özgeçmiş ve makale/etkinlikler ile ilgili ayrıntılı bazı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdari Görevler

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı: 2012

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı: 2012/2014

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı: 17.04.2012/-----

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Geriatri Hemşireliği Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Alzheimer Derneği

TİHUD İç Hastalıkları Hemşireleri Çalışma Grubu

Türk Hemşireler Derneği

Romatoloji Hemşireliği Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği-Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu

Diabet Hemşireliği Derneği

Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunlar Derneği

ESOGÜ Mezunlar Derneği

 

Projeler

1)Geriatrik Hastalar İçin Evde Bakım Modeli ve Ekip Eğitimi Projesi (2010), DPT

2)Yaşlı  Bakım Kurumlarında Sürekli Kurumsal Gelişim ve Toplam Kalite Yönetimi Projesi (2010), DPT

3)Türkiye’ deki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin Durum Saptaması, Yaşanan Bakım Sorunları ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri: Profil Çalışması (2008), HÜBAB

4)Türkiye'de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları (2010), Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu,

BAZI ESERLER

Balcı Alparslan G (2010) İlaç Kullanımında Hemşirelik Hizmetleri. Yıllardan Yaşama Düşlerden Gerçeğe (Yaşlı  Bakım Kurumlarında Sürekli Kurumsal Gelişim ve Toplam Kalite Yönetimi Projesi) Hacettepe Üniversitesi Yayınları,s:151-160, Ankara. ISBN:978-975491-280-7

Balcı Alparslan G, Bostan N. (2010). Huzurevi Sakinlerinin İlaç, Kullanımı ve Etkileşimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Akademik Geriatri Dergisi. 2(2):99-105

Balcı Alparslan G, Akdemir N. (2011). Hemşirelik Bakımı Açısından Yaşlıda Besin İlaç Etkileşimleri. Akademik Geriatri Dergisi. 3(1):17-21

Balcı Alparslan G., Akkuş Y., Kapucu S., Halil M G., Akyar İ., Özdemir L., Akdemir N. (2008). Geriatrik Hastaların Taburculuk Sonrası Evde İlaç Uyumu. 7. Ulusal Geriatri Kongre Kitabı, 187. 7. Ulusal Geriatri Kongresi. Haziran, İzmir, Türkiye

Örsal Ö, Balcı Alparslan G, Özkaraman A, Sönmez N. (2014). The Effect of Relaxation Exercises on Quality of Sleep Among the Elderly. Holistic Nursing Practice, 28(4):265–274

Akdemir N, Kapucu S, Özdemir L, Akkuş Y, Balcı Alparslan G, Akyar İ. (2012). Türkiye’deki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinin Profil Çalışması. Akademik Geriatri Dergisi. 4(1):37-45

Akdemir N, Kapucu S, Özdemir L, Akkuş Y, Balcı Alparslan G, Akyar İ. (2010). Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Bakım Sorunları ve Tükenmişlik Düzeyleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 3: 49-62

Akkuş Y., Balcı Alparslan G., Kapucu S., Halil M G., Akyar İ., Özdemir L., Akdemir N. (2008). Olgu Sunumu: Evde Tek Başına. 7. Ulusal Geriatri Kongre Kitabı, 186. 7. Ulusal Geriatri Kongresi. Haziran, İzmir, Türkiye

Akdemir N., Özdemir, L., Akkuş Y., Balcı G., Akyar İ. (2008). Eldery With The Perspective of Yourths. IIIrd. International Social and Applied Gerontology Symposium Book. IIIrd. International Social and Applied Gerontology Symposium in Turkey.  Nisan, Antalya, Türkiye

Akdemir N., Kapucu S., Özdemir L., Akkuş Y., Balcı Alparslan G., Akyar İ. , Cankurtaran M., Halil M., Kayıhan H., Uyanık M., Hazer O., Arıoğul S. (2008). Progress Report Of A Home Care Model For  Gerıatrıc Patıents: Settıng Up A Substructure And Team Educatıon. The Journal of Nutrion, Health & Aging. 12(8):563-564. 5th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS). Eylül, Kopenhag, Danimarka

Akdemir N., Kapucu S , Özdemir L., Akkuş Y., Balcı G., Akyar I. (2008). Care Problems Of Elderly And Burnout Levels Of Nurses In Nursing Homes And Geriatric Care Rehabilitation Centers In Turkey. The Journal of Nutrion, Health & Aging. 12(8):577. 5th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS). Eylül, Kopenhag, Danimarka

Özcan M., Halil M., Yavuz B., Ülger Z., Cankurtaran M., Eröksüz B., Balcı Alparslan G., Akkuş Y., Güngör A., Uyanık M., Arıoğul S. (2008). Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesinde Geriatri Hemşiresinin Rolü. 7. Ulusal Geriatri Kongre Kitabı, 226-227. 7. Ulusal Geriatri Kongresi. Haziran, İzmir, Türkiye

Kayıhan H., Yücel H., Karaduman A., Akyar İ., Çoşkuner S., Halil M., Yavuz B., Cankurtaran M., Arıoğul S., Yıldırım S., Bumin G., Uyanık M., Öksüz C., Düger T. Yılmaz Ö., Yakut Y., Balcı G., Özdemir L., Akkuş Y., Akdemir N., Boylu A., Canpolat N., Hazer O. (2009). Yaşlılarda Aktivitelerin Sosyal Katılıma Etkisi.  Akademik Geriatri 2009 Kongre Kitabı, 191. 2009 Akademik Geriatri Kongresi. Mayıs, Antalya, Türkiye

Örsal Ö, Balcı Alparslan G, Özkaraman A, Sönmez N. (2012). Yaşlıda Gevşeme Egzersizlerinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi. 5. Akademik Geriatri Kongre Kitabı, 217-218. 5. Akademik Geriatri Kongresi. Mayıs, Antalya, Türkiye

Katıldığı Kongre, Kurs Sempozyum, Eğitim ve Seminerlerden Bazıları

Kongre, Kurs, Sempozyum, Eğitim ve Seminerler

1

Yaşlanan Kadın Sempozyumu, 2003, Ankara.

2

Universita Degli Studi Di Firenze, 2006, İtalya 

3

Geriatrik Hastalar İçin Evde Bakım Modeli Ekibi Proje Yönetimi Uygulamalı Çalışma Programı, 2007, TÜSSİDE  Ankara

4

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, 2007, TÜSSİDE  Ankara

5

7. Ulusal Geriatri Kongresi, 2008, İzmir

6

Akademik Geriatri Kongresi, 2009, Antalya

7

Kuşaklar Arası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu, 2012,  Ankara

8

Akademik Geriatri Kongresi, 2012, Antalya

9

5. Geriatri Hemşireliği Kursu, 2012, Antalya

10

Akademik Geriatri Kongresi, 2014, Antalya

11

Aktif Yaşlanma Sempozyumu, 2014, Ankara